โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | หมู่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ : 044-56930